Specijalistička urološka ordinacija Uromedica se nalazi u centru Niša na savremeno opremljenom prostoru od 110 m2, u neposrednoj blizini Saborne crkve i Kuće za venčanje .Sama ordinacija zauzima čitavu etažu (I sprat) zgrade u ulici Marije Bursać 2a/I i kao takva predstavlja arhitektonski moderno rešenje koje na prvi pogled govori o drugačijem pristupu medicini.

 


Google Maps