Οι αριθμοί τηλεφώνου για τους διορισμούς:

 

018/511-599
064/124-94-00
Οδός Marije Bursać 2a/I

 

Σημειώστε, τις ώρες εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες είναι 16 με 20 ώρες, και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου Μπορείτε να κλείσετε ένα ραντεβού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν οι ασθενείς ζητούν, επισκέψεις είναι δυνατόν.

Όλες οι πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από το τηλέφωνο.